Svět nespasíš,
ale můžeš
pomoci.”

Jsme přesvědčeni o zásadním významu podpory vzdělání v Tanzanii. Touto podporou přispíváme k rozvoji jednotlivců a tím i k pozitivním změnám ve společnosti.

Děti Afriky je projekt Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třinci, který se zaměřuje na zajištění partnerské podpory v Mbulském distriktu Tanzanie.

Hlavní činností je zajištění podpory pro sirotky nebo děti z rodin, které jsou nefunkční nejčastěji díky alkoholismu či HIV. Pro takové děti hledáme individuální podporovatelé, kteří se stávají jejich osobními sponzory. Díky této podpoře potom dítě může chodit do školy a mít zajištěny základní životní potřeby. Ale je toho mnohem víc! 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Efezským 2,10) 

100 % do Tanzanie

Otevřenost a ověřitelnost

Dlouhodobý pozitivní dopad

Aktuálně u Dětí Afriky

DĚTI AFRIKY

1 week 1 day tomu

Každým dnem jsme blíže dokončení tak dlouho očekávané ubytovny pro studenty školy v Dongobeshi. Na fotce vidíte chodbu, která spojuje ubytovnu s koupelnami. Budeme vděční

DĚTI AFRIKY

2 weeks 4 dny tomu

Nová střecha! Díky vaší podpoře jsme mohli pomoci se zastřešením přístavby ve škole Eliza v Yaeda Chini. Všem dárcům moc děkujeme. Možnosti jak přispět na