Níže jsou informace o osobách, pro které hledáme podporu. Seznamy pravidelně doplňujeme. Dětí a studentů čekajících na podporu je mnohem více, než tady vidíte, zde uvedené osoby potřebují pomoc nejnutněji.

Pokud máte zájem některou osobu podporovat, kontaktujte nás.

V TUTO CHVÍLI HLEDÁME PODPORU PRO 3 DĚTÍ A STUDENTŮ:

395. Johnson Jacob (8 let)

Johnson je studentem I. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Jeho životní cesta byla v roce 2020 poznamenána ztrátou otce. Matka zůstala na výchovu Johnsona a současně obživu pozůstalé rodiny sama. Sehnat v Tanzánii práci s takto malým dítětem, které přeci jen ještě potřebuje péči, není vůbec jednoduché. Když však o příběhu rodiny slyšel ředitel školy LEA, rozhodl se matce nabídnout práci. Matka ve škole pracuje jako pomocnice podílející se na údržbě hostelu, praní dětského oblečení a péči o děti. Její kvalitně a zodpovědně odvedená práce je pro chod školy velmi důležitá, plat však není dostatečný pro úhradu nákladů spojených se studiem, ubytováním a stravou Johnsona na škole LEA. Aby však nedošlo k odloučení dítěte od matky, či matka nepřišla o práci a škola o kvalitního pracovníka, rozhodl se ředitel přijmout Johnsona do školy dočasně bez hrazení těchto nákladů. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady bude moci hradit a pomůže tak Johnsonovi k jeho velkému snu stát se lékařem.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 395

393. Joshua Paskali (6 let)

Joshua je žákem tzv. baby class LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara) a jeho velkým snem je stát se pastorem. Jeho otec, který dlouhá léta působí jako evangelista a finančně tak zabezpečuje celou rodinu, zatímco matka chlapce pečuje o domácnost, se před nedávnem vážně zranil. Na noze má velkou ránu a vzhledem k tomu, že navíc trpí diabetem, musí s tímto zraněním pravidelně docházet k lékaři. Pravidelné návštěvy nemocnice výrazně omezují jeho činnost a rodina tak v současné době trpí nedostatkem financí. Není proto momentálně schopna pravidelně hradit náklady spojené se studiem, ubytováním, stravou a další potřebnou péčí Joshua na škole LEA. Vzhledem k nepříznivé situaci, ve které se rodina náhle ocitla, se však ředitel školy LEA rozhodl Joshua do školy dočasně přijmout i přes tento fakt. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který bude uvedené náklady hradit a Joshua tak bude moci ve studiu poklidně pokračovat.

Částka: ročně 13 800 Kč (1150 Kč měsíčně)  
Číslo účtu: 2900428976/2010
Variabilní symbol: 0800
Specifický symbol: 393

351. Ramsey Robert

Ramsey je studentem II. třídy LEA Pre & Primary English Medium School (anglické mateřské a základní školy LEA) nacházející se ve městě Dongobesh (Tanzanie, region Manyara). Chlapec je nemanželským dítětem, a proto je jeho role ve společnosti velmi komplikovaná – z kulturních důvodů ho např. nemohou vychovávat rodiče, a proto se o něj již od narození stará babička. Ta má však jen omezené prostředky a nemůže si dovolit platit Ramseymu školné. Vzhledem k nelehkému údělu Remseyho ve společnosti se však ředitel školy LEA rozhodl chlapce přijmout dočasně bez hrazení všech potřebných nákladů. Doufá však, že se brzo najde podporovatel, který náklady bude moci hradit a pomůže tak Ramseymu v jeho cestě za vysněným profesním snem.

Částka: ročně 6 900 Kč (575 Kč měsíčně) 
Číslo účtu: 2900428976/2010 v.s.0800 s.s.351

Pokud byste měli nějaký specifický požadavek nebo dotaz,
kontaktujte nás na detiafriky@seznam.cz